Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro poskytování terapií

Markétou Drbohlavovou Kroisovou 

IČ: 60512776, adresa provozovny: Arbesova 862, Černošice

a kupujícím poskytovaných služeb či produktů.

1. Úvod

Děkujeme vám za využití našich terapeutických služeb. Níže jsou uvedeny podmínky, které upravují poskytování terapeutických služeb a prodeje zboží či za zakoupení námi nabízených produktů.

2. Poskytované služby a produkty

2.1 Poskytujeme terapeutické služby v souladu s příslušnými profesními standardy. Služby mohou zahrnovat individuální terapie, skupinové terapie a další formy terapeutické podpory.

2.2 Nabízíme vlastní výrobky či produkty vzniklé v rámci terapeutických aktivit. 

2.3. Prezentované Výrobky na našich webových stránkách nebo jiných platformách jsou považovány za nabídku. 

2.4. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu nedostupnosti zboží, chybné ceny nebo jiných důvodů.

3. Objednávky a Platební podmínky

3.1 Doporučujeme, aby klient před rezervací terapie kontaktoval terapeuta se stručnou informací ohledně situace, kterou by klient rád terapií řešil. Rezervaci terapie provádí klient prostřednictvím telefonického hovoru nebo online prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách. 

3.2 Ceny za terapeutické služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na našem webu. 

3.3 Ceny za nabízené produkty jsou uváděny u jednotlivých produktů či případně také na našich webových stránkách.

3.4 Platby jsou splatné v hotovosti nebo prostřednictvím elektronických platebních systémů na základě vystavené faktury. Nejsme plátci DPH.

4. Storno podmínky

Pokud potřebujete zrušit nebo přesunout schůzku, prosíme o upozornění 48 hod,  před plánovaným termínem. A to zrušením daného termínu v rezervačním systému, telefonicky či SMS- pouze na telefon 605 379 711, event. prostřednictví emailu na kraniosakralniterapie@seznam.cz. Termín je zrušen po potvrzení, na váš email či telefon. Nesplnění této lhůty bude podmíněno účtováním poplatků za nevyužitou schůzku ve výši 50% z ceny objednaných služeb.

5. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Veškeré informace poskytnuté během terapeutických sezení jsou považovány za důvěrné a budou chráněny 

v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

6. Etické zásady

Všechny terapeutické služby jsou poskytovány v souladu s etickými zásadami a profesionálními standardy relevantními pro terapeutickou praxi.

7. Změny obchodních podmínek

Máme právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na našem webu a budou se vztahovat k novým terapeutickým schůzkám.

8. Kontakt na nás

Pro jakékoliv otázky nebo nejasnosti ohledně našich obchodních podmínek nás prosím kontaktujte na uvedeném kontaktním čísle nebo e-mailu.

Děkujeme vám za důvěru a využívání našich terapeutických služeb.

Rok 2023/2024

Vytvořte si webové stránky zdarma!