Somato-emocionální diagnostika energeticky slabých míst kresba+výklad

V čem spočívá diagnostická kresba a jak pracuji

Využívám svých schopností, kdy se napojím na energetický systém člověka a zaznamenám, připravenou šablonu lidského těla, energeticky slabá místa. 

Dále využívám svých znalostí s anatomie, fyziologie i patologie. 

Snažím se laickou formou vše popsat, předat mé dojmy a rady k dané kresbě. 

Bývá zde prostor i pro zajímavé vzkazy.

  • Při kresbě "na dálku", kresbu nakreslím a podrobně popíšu nejslabší místa, veškerý následný popis obrázků je sepsán event. namluven. Vše posílám pak na email v přílohách.

Na požádání i při osobních terapiích, mohu zařadit diagnostickou kresbu k dokreslení problému či pro usnadnění léčení. 

Objednat kresbu si můžete jen přes kontaktní formulář, či email event. telefonicky. 

Nevztahuje se na ni rezervační systém.


Chcete se na něco zeptat

Vytvořte si webové stránky zdarma!